Monday, December 8, 2014

Смисъл

В ретроспекция, като се оттърся от вихъра на ежедневието искам да ви призная, че най-смисленото нещо което съм направил в последните две седмици е да посея десет семена от домашна райска ябълка.
Ха, какъв ли нов сорт ще излезне от тях?! Ще видим след 10-тина години предполагам.

Илия (Живо село)

No comments:

Post a Comment