Приоритетите

Подреждането на приоритетите по време на проекта ще се мени в зависимост от етапът на който се намира и непосредствената реалност в която се намира. Този лист ще се актуализира когато се налага.

За сега, в първата фаза (днес03.11.2011) на проекта приоритетите са както следва.

1. Закупуване на къщи, парцели, земеделска земя, общинска земя.
2. Заселване на пионерите на проекта, стремеж за поне две семейства.
3. Развиване на базови и показни проекти(земеделски техники, консервация на вода, компостиране, минимизиране на използваната енергия, събиране на енергия) на земята, къщите, селото и околноста.
4. Отглеждане на храна, колкото може повече.
5. Създаване на първите бизнеси, основа за осигуряване на препитанието на следващите заселници.
6. Създаване и поддържане на кръг от добронамерени към проекта индивиди. Потенциални колеги, съседи или клиенти. Създаване на общество.
7. Изготвяне на цялостен план за устойчивото развитие на селото в микро и макро мащаб.(за отделният имот и за цялото село и околността)