Целите

Тук записваме целите, крайните, големите, хоризонтът към който се стремим, но все пак практично, разбираемо и достъпно в обозрим период от време.
При промяна на целите въз основа на конкретни фактори или дискусия между участниците в проекта тази страница ще бъде обновена.


Целите на проекта "Живо село" са:

Да създаде и поддържа в селото общевство от активни хора с интерес в областта на устойчивото развитие и възможно най-разнообразни познания.

Всеки в селото да е отговорен за благоденствието на собственото си семейство, финансово, здравословно и по всякакъв друг начин.

Създаване на частни или кооперативни, икономически възможни и доходоносни бизнеси локирани в селото, които ангажират хора от селото като участници.

Активна, открита и ненасилствена комуникация между членовете на селото.

В селото да възникват естествено/спонтанно и доброволно желания за кооперативна работа между хората, водени от общи идеи и с общи цели.

Всеки един от участниците да притежава лична земя и постройка, което да му осигури независимост и лично пространство.

Колкото се може повече от нуждите на хората в селото да се обезпечават в рамките на селото и околността. С крайна цел пълна самозадоволеност и излишък за търговия.

Увеличаваща се независимост от внесени от вън горива и източници на електроенергия. Развитие на възобновяеми енергийни източници в селото.

Обществото в селото да бъде в помощ на хората в други села в региона и развитието на региона като цяло.

Селището да произвежда достатъчно храна за покриване на нуждите на обитателите си и излишък за търговия.

Храната отгледана в селото да е възможно най-чиста и здравословна. Да се практикуват само методи за устойчиво земеделие.

Изграждане на подходяща инфраструктура в селото: библиотека, училище, забавления за деца, здравен пункт, пътища, водосбори, чешми, кладенци, електрическа мрежа и тн.

Обществото в селото да спомага за възстановяването на природата в селото и околностите.

Да се намали и с времето елиминира всякакъв отпадък, намаляване на сметището, всичко се рециклира.

Използване на прости решения с цел лесно репликиране на проекта.

Развитието на проекта, техниките, експериментите и откритията да бъдат описвани до колкото е възможно подробно с цел анализ, споделяне на знания със съмишленици и репликиране на проекта в други села.

Постигане на висок стандарт на живот.

Обществото не налага никаква религиозна практика.