Sunday, January 6, 2013

Преходност

На 04.01.2013 почина нашият съсед Митко. Лека му пръст.
Държеше да му викаме Митко, а не Димитър, защото бил най-малкия (най-малкото дете). А иначе си беше на почтенните 87 години. С бистър ум и вече слабо тяло, той разказваше често за изминалите години в селото. Доста паметлив за дати и детайли.

Едно ми е размислено. Често се размислям, като някой умре близо до мен. Всичко е преходно.

Илия

1 comment:

  1. Мир на праха му!

    И всъщност, ако още малко се поразмислиш, може и да се окаже, че забравата е единственото преходно нещо!

    ReplyDelete