Saturday, March 10, 2012

леко завойче в движение

Тъй като за търсенето на имоти и воденето на преговори се нуждаем от чести пътувания до селото, решихме, че напред в приоритетния лист трябва да изскочи разрешаване на проблема с разхода и замърсяването причинени от нашите пътувания.
В момента работим по внедряването на система за пречистване и използване на отработено (отпадно) олио за гориво в дизелови автомобили.

No comments:

Post a Comment