Wednesday, February 15, 2012

Стръмният хълм преди прекрасната гледка

Започна активното търсене на земи. На път е да стане и още по-активно, ако не намерим място в близките 2 седмици в което можем да се нанесем. Най-вероятно ще търсим стая под наем в по-голямото съседно село.
Все пак има светлина в тунела. Потенциал има, само трябва да се разгърне правилно.
Земите и къщите са по-скъпи от предвиденото.
Имоти с изрядни документи почти не съществуват.
А пък къщите в почти ставащо състояние се броят на пръстите на едната ръка.
Критериите за избор се снижават а толерансът към цените се повишава.
Наследниците са почти безброй. Или пък все някой се е запънал и не иска да продава.
С безмерно спокойствие и вяра в правилността на идеите си продължаваме постъпателното движение към придобиване на земя в селото.

1 comment: