Wednesday, May 8, 2013

Вади и Swales(контурни вади)

Дойде време за поливане на младите дръвчета и храстчета.
Влезнахме стабилно в сухия сезон и почвата веднага се нацепи, което още повече допринесе за нейното засушаване.

Всеки който се е занимавал или интересувал от пермакултура знае що е то swale, за останалите ще обясня. Контурната вада е вада с много малка или изобщо без денивелация от единия до другия и край. Тя служи като резервоар за вода която да просмуче в по-долните почвени пластове и така да стимулира по-дълбоки корени, а освен това да намали повърхностното изпарение при поливки до минимум.

Понеже ние все пак се опитваме да правим каквото правим с една пермакултурна що годе, пригодена към реалностите на село идея, решихме, че вместо вертикални(по склона) вади и редове с дръвчета ще ги правим хоризонтални(напреко на склона или по контура). То хубаво, ама голям зор когато дългата страна на парцела ти е по склона, това изисква изкопаването на стотици метри контурни вади.

Днес часовникът звънна в 6, към 7 и нещо бях вече на овощната градина. Изкарах там 12 часа, след което време се прибрах, въпреки, че беше все още светло, защото не можех повече да стискам дръжката на лопатата и мотиката, а и трудно вече ходех.

Първата трудност бе почистването на съществуващите вади по които се очакваше водата да стигне до горната част на нашата градина. Те хубави вади, ама не са в употреба от 15тина години. Обрасли до неознаваемост, запушени с листа, клонки и корени, с множество растения пораснали директно в тях. След около 4 часа пробиване на път из джунглата, успях да докарам вода до градината, слаб дебит, но все пак вода.
Оказа се, че създаването на нови транспортни и контурни вади не е по-лесно от почистването на старите.

След 12 часа борба имаме поляти 9 растения.

Обаче когато пуснах първата контурна вада - кеф! И от едната страна и от другата страна мога да я захраня, тя се пълни и после бавно се стича на подпочвено ниво, ако я оставя да покисне така 2 часа, на 5 метра от нея се явява ефекта на плаващите пясъци, гледаш повърхността суха, но стъпиш ли потъваш, забиеш ли пръчка влиза като в масло. Идеално зареден подпочвен слой с влага, изпарението намалено до минимум, плевелите оставени на сухо (или поне по-плиткокореновите), а най-доброто е, че имаме 0 ерозия при поливане и 100+% прихващане и задържане на дъждовната вода в границите на парцела.
Спекулирайки бих заявил, че само от използването на контурни вади можем да намалим разхода на вода за поливане минимум с 50%.

Все хубави неща, но и утре е ден, и утре копаене на вади. На ден мога прекосила да направя 5 вади на тесните парцели, а само на единия има над 25 реда, което значи и същия брой вади.
Вадите ги разполагаме 1метър над мястото на засаждане на редовете (които вече са оразмерени по контур). Чудя се даже дали не трябва да са на 2метра, но така биха се явили по средата на междуредовото разстояние, и ще затруднят ходенето между редовете.

Изтощение, пот, глад и доволство, че теоретичните до скоро идеи работят на практика.

No comments:

Post a Comment